KPP

in de tuinbouw

Toepassingen


Neem nou de tuinbouwbedrijven en akkerbouwbedrijven.

Maar ook zelfs industrie en visverwerkende bedrijven, als die innoveren en de KPP massaal
installeren voor eigen gebruik , zal het stroomverbruik snel naar beneden gaan .

En het aardgas verbruik zal dan tot een minimum gebruik dalen.

Drone filmt innovatieve roze ledverlichting in Westlandse kassen


Een fotograaf heeft met een drone de kassen in het Westland vastgelegd.

Op de beelden zijn zowel traditionele oranje lampen als nieuwe roze ledlampen te zien.

De ledlampen zijn energiezuiniger en de planten zouden er beter en sneller door groeien.


Compensatie van de EB- en ODE-verhoging voor de glastuinbouw

Er is wederom sprake van een tariefsverhoging van de Energie Belasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). Vooral tuinders met belichting en innovatieve bedrijven worden hierdoor flink geraakt. Een update van de ontwikkelingen en mogelijke praktische oplossingen voor u.


Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de tarieven van de Energie Belasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) aan moeten sturen op de gewenste omslag van het verbruik van fossiele brandstoffen (voornamelijk gas in de glastuinbouwsector) naar het verbruik van (groene) elektriciteit. Op Prinsjesdag werd het belastingplan 2021 gepubliceerd met fiscale maatregelen op dit vlak. Op 15 december 2020 werd dit goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Na de enorme tariefsverhoging voor 2020 is wederom sprake van een verhoging van de tarieven, mede vanwege een verdere lastenverschuiving tussen de industrie en huishoudens. Deze (nieuwe) EB- en ODE-tarieven voorzien echter niet in een lastenverlichting voor de belasting op elektriciteitsverbruik. Dit leidt sinds 2020 tot flinke financiële gevolgen en stimuleert bovendien niet de elektrificatie, terwijl dit volgens het Klimaatakkoord een belangrijke verduurzamingsroute is voor de industrie.


Compensatie

Het Kabinet heeft aangegeven voor de desbetreffende sectoren een budget beschikbaar te stellen van twee keer € 25 miljoen. De verdeling van de gelden is nog onderwerp van gesprek met de chemie- , papier- en voedingsmiddelenindustrie en de glastuinbouw.

Ook op Europees niveau wordt gesproken over de Energiebelasting. In de Europese Green Deal werd aangekondigd dat de Europese Richtlijn Energiebelasting wordt herzien. Op basis van die ontwikkelingen kan de overheid aanpassingen in de EB en ODE overwegen in de toekomst.


Praktische mogelijkheden

In de praktijk werd vanuit betrokken bedrijven direct nagedacht over oplossingen om onder deze belastingverhoging uit te komen.

Te denken valt aan:

 • Een versnelde transitie van traditionele (SON-T) belichting naar energiezuiniger LED. Hierdoor hoeft er veel minder stroom van het net te worden afgenomen.
 • Een andere mogelijkheid is om weer of meer eigen elektriciteit te gaan produceren met warmtekrachtkoppeling (wkk) om zo elektra-inkoop, met belastingen, te vermijden.
  Voorwaarde is wel dat u (efficiënt) de extra geproduceerde warmte kunt gebruiken, hetzij zelf of middels een samenwerking met aanliggende bedrijven.
 • Verder kan ook gedacht worden aan de mogelijkheid van het huren van de wkk van het buurbedrijf. Het idee hierachter is dat de stroom van de wkk van het aanliggende bedrijf door een kabel naar het belichtende bedrijf wordt gebracht. De warmte blijft benut bij de buren. Middels een huurconstructie kan het belichtende bedrijf de EB en ODE vermijden. Dit wordt alleen bereikt indien de wkk op naam van het belichtende bedrijf staat.
 • Maar de echte oplossing ligt bij kinetic power plant, te gebruiken als WKK ? 100% duurzaam werkt 24 x 7 x 365 dagen . all-electric energiecentrale .
 • Met de kinetic power plant vervang je de totale energiebehoefte zoals aardgas als stroom
 • Met de kinetic power plant betaal je geen ODE of anderen belastingen
 • Met de kinetic power plant ontvang je , zoals emissierechten nu € 40 de TON
 • Op de investering van de kinetic power plant, krijg je G.O garantie van 90% op de investering
 • Met de kinetic power plant betaal je geen leveringskosten energie
 • wil je weten hoe, laat een bericht achter , geef aan hoeveel aardgas en stroom je gebruikt per uur per Ha , dan komen wij met een berekening wat je kan besparen op energie
 
 
 
 


Voorbeeld met emissierechten CO2 


Regelgeving houd energietransitie tegen.

Maar met een KPP installatie heb je geen subsidie nodig.

je betaald uit de emissierechten.

Bijvoorbeeld 60.000.000 kw jaar duurzame energie leverd 39.000 TON x € 40 = € 1.500.000

KPP 7 MW kost € 4.500.000

Een voorfinanciering van 3 jaar via een bank met de verpanding op de emissierechten, daarnaast krijgt de bank ook nog eens 90% G.O garantie