KPP

Kinetic Power Plant

De oprichters Bio Vitalita, natuurlijk levenskracht, hebben verklaard            

dat zij, en met hen sympathiserende Nederlanders huizenbezitters,
huurders, organisaties en bedrijven die energie consumeren,
streven naar een duurzaam toekomst voor Nederland.


Een toekomst waarin zij zelfstandig, sociaal en welvarend kunnen
leven en werken in een mooie waardevolle omgeving zonder dat dit
ten koste gaat van anderen ,vormen zij een verbond waardoor zij
grip willen krijgen op het realiseren van hun toekomst ,gebruik van
hernieuwbare energiebronnen.


Stel je voor het is 2030 en we leven inmiddels in een wereld zonder
zonder schaarste , Energie, vervoer, gezonde voeding nergens is
meer een tekort aan . Een droom? een radicaal andere wereld
zonder schaarste- ligt binnen handbereik . De prijs van schone
energie, dankzij de alternatieve energie uit natuurlijke bronnen ,
Kinetic Power Plant (KPP).


Stel je eens voor een wereld zonder windmolens en zonnepanelen
akers , In een tijd waarin rampen en crises de waan van de dag
bepalen, is het misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar
het ligt binnen handbereik ?

Met de Kinetic Power Plant gaan we slimmer energie opwekken en
samen met het slimmer besparen van energie, zal energie betaalbaar worden .

We gaan toe naar een overvloed, je hebt wel een systeem nodig om
energie te vangen en te verwerken, naar een duurzaam nieuwe
wereld , afgezet tegen een oneindige bron aan energie .

De kosten worden verwaarloosbaar .

Schone energie zal voor iedereen nagenoeg gratis zijn .


De Kinetic Power Plant levert een prettige hoeveelheid stroom.
Je bedrijf volledig van stroom voorzien, aansluiting op net is
overbodig, maar wel handig voor terugleveren .

Maak gebruik van Kinetic Power Plant technology .
7 MW levert per jaar 60.000.000 kw stroom. (Daarvoor heb je een
zonnepark met 170.000 panelen nodig).
60.000.000 kw goed voor 17.000 gezinnen
Beheer op afstand, eenmaal per jaar onderhoud, garantie 25 jaar

KPP 7 MW opstelling