Mechanische energiebesparing

Mechanische energiebesparing

ONS VERHAAL

Bio Vitalita trekt een weg voor energieneutraal produceren van hernieuwbare energie.

Het creëren van een klimaatneutrale economie en naadloos aan laten sluiten op de hedendaagse systemen.

De angst voor toekomstige energiearmoede is
gegrond. Tegelijkertijd is het onaanvaardbaar dat toekomstige generaties na ons worden opgescheept met een gebrek aan de basis behoefte van energie.

De mensheid heeft recht op energie, maar ons
huidige energiegebruik mag de energievoorzieningen en daarmee de ontwikkelingskansen van toekomstige generaties niet in de weg staan.

Wij nemen onze sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid door een alternatief te bieden dan energie te onttrekken uit fossiele energiebronnen